24.06.2022

SHK Essen staat in het teken van de energietransitie en duurzame sanitairtrends

Ongeveer 400 exposanten presenteren verwarmingstechniek en oplossingen voor badkamer en hygiëne

Eindelijk weer SHK ESSEN: Van 6 tot 9 september 2022 wordt in de Messe Essen het platform voor SHK-vakmensen, planners en architecten geopend. Ongeveer 400 exposanten uit 16 landen zullen hun aanbod op gebied van sanitair, verwarming, klimaatregeling en digitaal gebouwenbeheer presenteren. De vakbeurs wordt beschouwd als een van de belangrijkste trefpunten voor SHK-professionals uit de ambachtelijke, installatie-, plannings- en adviesbranche. Tot de hoofdthema's behoren technische oplossingen voor de toepassing van de warmtetransitie, hygiëne in binnenruimten en bij drinkwater en digitale badkamers. Naast de optredens van de merkfabrikanten maken de beursbezoekers voor het eerst kennis met meerdere innovatieve vakfora waaronder een eigen podium voor zonne-energie.

De SHK-branche staat voor bewuste klimaatbescherming. Hierover zijn alle actoren op de komende beurs het met elkaar eens. De ambachtelijke sector en de industrie zijn de drijvende krachten achter de uitvoering van de warmtetransitie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen tot nul op de lange termijn. Dit wordt bevestigd door Hans Peter Sproten, hoofdbestuurder van de branchevereniging SHK NRW, de ideële verantwoordelijke van de beurs: "Zonder de sterke SHK-branche kunnen de klimaatsbeschermingsdoelstellingen in geen enkele fase worden behaald. De SHK-sector vindt hiervoor pragmatische oplossingen - ondanks het huidige tekort aan materialen. Bovendien stijgt door de hoge energieprijzen de vraag naar verwarmingssystemen die niet alleen milieuvriendelijk, maar ook kostenefficiënt en voorzieningszeker zijn."

Vakbeurs met een hoge publieke relevantie

Voor de eerste keer omvat SHK ESSEN een apart beursgedeelte over het onderwerp fotovoltaïsche energie (zonne-energie): In hal 2 presenteren exposanten in een vakforum hun aanbod rondom verwarmen, ventileren, koelen en opwarmen van drinkwater met zonne-energie. De producten omvatten o.a. componenten en functionele onderdelen voor fotovoltaïsche systemen en energieopslagsystemen, en er is ook informatie over aanvragen en vergunningen. Oliver P. Kuhrt, CEO van Messe Essen, beklemtoont: "De SHK-branche is een beurs met een hoge maatschappelijke relevantie. Hier worden stappen gezet voor de energietransitie. Uit de respons van de industrie en de ambachtelijke sector blijkt ook hoe groot de wens is voor een beursdeelname".

In de hallen 1 en 3 worden de thema's verwarmingstechniek, ventilatie en klimaatbeheersing, hernieuwbare energiesystemen, en gebouwbeheersystemen en -meettechniek gepresenteerd. De 'Bundesverband der deutschen heizungsindustrie' is partner van de SHK Essen. De branche richt een van z'n pijlers op verwarmen met warmtepompen. Deze kunnen nu efficiënt worden toegepast, niet alleen in nieuwe gebouwen, maar ook in bestaande gebouwen. Een ander belangrijk onderwerp is verwarmen met waterstof via brandstofcelverwarmingssystemen of H2-ready hoogrendementsketels (condensatieketels). Tevens tonen de fabrikanten de zo genoemde energiemanagementsystemen. Deze coördineren producenten en verbruikers in het gebouw en maken zo een maximale efficiëntie mogelijk. Met deze en andere technische oplossingen is de verwarmingssector een centrale bouwsteen voor het bereiken van de klimaatbeschermingsdoelstellingen in de bouwsector.

Sanitairbranche in hal 5 en 6.

In hal 2 van de SHK ESSEN tonen ook de exposanten van werktuigen en technische uitrusting hun aanbod. De sanitairsector is opgedeeld in sanitairobjecten in hal 5 en sanitairinstallaties en watertechniek in hal 6. De trends in de sectoren zijn onder andere meer comfort en design in de badkamer, en barrièrevrije badkamers. Daarnaast bepalen slimme oplossingen zoals digitale en touch-free bediening van watertoepassingen en duurzame producten van natuurlijke materialen, het aanbod van de fabrikanten.

Naast de grote sanitair- en verwarmingsmerken zijn er nog andere gespecialiseerde fora die hun opwachting maken op de beurs: Het '6. Deutsche Forum innenraumhygiene' (het Duitse forum voor hygiëne in de binnenruimte) van de vakvereniging SHK NRW in hal 6 gaat in op de afstemming van hygiëne en wonen in binnenruimten. Hoofdthema's van de dagelijks wisselende vaklezingen zijn innovaties op het gebied van luchthygiëne en de omgang met verontreinigende stoffen, die ook het onderwerp zijn van een begeleidende tentoonstelling. Het trefpunt 'Trinkwasser der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach' – (figawa) (officieel geregistreerde vereniging van bedrijven op het gebied van water en gas) sluit hierop aan. Daar presenteren exposanten hun diensten, ideeën en producten met betrekking tot de levering van zuiver en hygiënisch veilig drinkwater.

Een ander vakforum focust zich op een toekomstige energiedrager: Op het dialoogplatform 'Wasserstoff-Praxis im Dialog' (waterstof-praktijk in de dialoog) in hal 2 maken praktische kennis en tentoonstellingen hun opwachting bij de beursbezoekers over het gebruik van op waterstof gebaseerde technologieën. Het gaat hierbij zowel om toepassingsgebieden in de SHK-sector als om apparaten en componenten. Ook de Campus SHK-opleiding voor ambachtslieden en de Start-up-Area zijn in hal 2 aanwezig.

Een goede planning is het halve werk met de digitale bezoekplanner.

Tijd is een schaars goed in de meeste SHK-bedrijven: Om hun verblijf bij SHK ESSEN zo efficiënt mogelijk te maken, kunnen bezoekers gebruik maken van een digitale bezoekplanner. Deze omvat onder meer een lijstje met namen van de exposanten en evenementen, en de mogelijkheid om exposanten gericht aan te schrijven en al vooraf afspraken te maken. Bovendien stuurt een matchmaking-functie vragen over specifieke producten automatisch door naar de juiste exposanten. De digitale bezoekplanner is gratis en oproepbaar op www.shkessen.de onder 'Meine Messe' (mijn beurs). Tickets voor de SHK ESSEN zijn online verkrijgbaar of aan de kassa's. Een kaartje kost 21 euro, met korting 11,50 euro.

×